Piemēram: XR65A90, SDCG3, Kārums, zefīrs, piens, karbonāde vai martini

Hammock 150x120 Black


Aptuvenā cena: 61.80 €
Kategorija: Nav norādīts
Ražotājs:
Pieejamība: +  [Meklēt veikalos]
Atjaunināts: 20-03-2023 17:55
Noliktava: Stock 4
Preces apraksts: Description:: &nbsp;Tum&scaron;i pelu0113ks Brazu012blijas kru0113sls <div>&nbsp;</div> <div>Augstu0101kais komforts un dro&scaron;u012bba - MALATEC atzveltnes su0113deklis ir vienku0101r&scaron;i milzu012bgs! Tik liels su0113deklis ku0101 120x150cm u013caus tu0101pat vien atpu016bsties du0101rzu0101, terasu0113, balkonu0101 vai istabu0101. Turklu0101t maksimu0101lu0101 slodze ir 150 kg, kas nodro&scaron;inu0101s visaugstu0101ko komfortu un dro&scaron;u012bbu.</div> <div>Dabiski materiu0101li + 2 spilveni - Materiu0101ls nodro&scaron;ina pareizu ventilu0101ciju, kas saglabu0101 piekaramu0101 kru0113sla lieto&scaron;anas komfortu pat karstu0101s dienu0101s. Papildus &scaron;u016bpolu0113m pievienoju0101m divus u013coti u0113rtus spilvenus.</div> <div>2 metru u0137u0113de - ciets, metu0101la stiprinu0101juma rats ir savienots ar izturu012bgu0101m virvu0113m, kas vienmu0113ru012bgi sadalu012btas visu0101 &scaron;u016bpuu013ctu012bkla platumu0101 caur koka &scaron;u0137u0113rskoku. &Scaron;is dizains padara to viegli pakarinu0101mu, un &scaron;u016bpuu013ctu012bkls ir labi lu012bdzsvarots un stabils. Papildu priek&scaron;rocu012bba ir u013coti gara u0137u0113de stiprinu0101jumam, lu012bdz 2 metriem gara pakarinu0101&scaron;anai, tu0101pu0113c &scaron;u016bpuu013ctu012bklu var paku0101rt pat uz augsta zara.</div> <div>Koka &scaron;u0137u0113rskoks - pateicoties tam, ka &scaron;u016bpuu013ctu012bklam ir koka &scaron;u0137u0113rskoks, tas u013cauj ieu0146emt u0113rtu pozu atpu016b&scaron;oties. Ju016bs varat bru012bvi lasu012bt un novu0113rot apku0101rtni. Lieliski piemu0113rots pastu0101vu012bgai uzstu0101du012b&scaron;anai du0101rzu0101, terasu0113 vai istabu0101.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Tehniskie dati</div> <div>Kru0101sa: pelu0113ka;</div> <div>Materiu0101ls: audums / koks / metu0101ls;</div> <div>Maksimu0101lu0101 slodze: 150 kg;</div> <div>Galvas lentes garums: 100cm;</div> <div>u0136u0113des garums: 2m;</div> <div>Spilvena izmu0113ri: 45x45 cm;</div> <div>Izmu0113ri pu0113c pieku0101r&scaron;anas: 150x100cm;</div> <div>Su0113deku013ca izmu0113ri: 120x150cm;</div> <div>Svars: 4 480 kg;</div>