Piemēram: XR65A90, SDCG3, Kārums, zefīrs, piens, karbonāde vai martini

Pensofal Pensofal Diamond Pastasi Family 20cm 5L 3324


Aptuvenā cena: 28.60 €
Kategorija: Nav norādīts
Ražotājs: Pensofal
Pieejamība: +  [Meklēt veikalos]
Atjaunināts: 01-06-2023 21:20
Noliktava: Stock 4
Preces apraksts: Description:: &nbsp;Pensofal su0113rija Diamante ir u0113rtas, dro&scaron;as un izturu012bgas pannas, katli, maizes trauki un citi virtuves trauki, kas izgatavoti no izturu012bga ekstrudu0113ta alumu012bnija ar uniku0101lo 6 slu0101u0146u Diamante pu0101rklu0101jumu. Nostiprinu0101ts ar dimanta pulveri, pu0101rklu0101jumam ir lieliskas nelip&scaron;anas u012bpa&scaron;u012bbas pat tad, ja tiek izmantots neliels eu013cu013cas daudzums, un to raksturo maksimu0101la nodilumizturu012bba un skru0101pu0113jumu izturu012bba. Traukiem ir patentu0113ts dibens ar 1 mm neru016bsu0113jo&scaron;u0101 tu0113rauda ieliktni, kas ir aizsargu0101ts pret slu012bdu0113&scaron;anu un deformu0101ciju un nodro&scaron;ina perfekti vienmu0113ru012bgu siltuma sadalu012bjumu u012bpa&scaron;as noapau013cotas formas du0113u013c. Visi Diamante kolekcijas modeu013ci ir apru012bkoti ar u0113rtiem neslu012bdo&scaron;iem Bakelite rokturiem, kas var izturu0113t temperatu016bru lu012bdz 200 gru0101diem un ir saderu012bgi ar visu veidu plu012btu0113m, ieskaitot indukciju. Trauki ir mazgu0101jami trauku mazgu0101jamu0101 ma&scaron;u012bnu0101. <div>&nbsp;</div> <div>Materiu0101ls: alumu012bnija sakausu0113jums</div> <div>Pu0101rklu0101jums: nelipu012bgs</div> <div>Tilpums: 5 l</div> <div>Diametrs: 20cm</div> <div>Apak&scaron;dau013cas biezums: 3,5mm</div> <div>Sienas biezums: 2,5mm</div> <div>Kru0101sa: &scaron;okolu0101de</div> <div>Rokturi: fiksu0113ti</div> <div>Roktura materiu0101ls: Bakelu012bts</div> <div>Virsmas: jebkura veida sildu012b&scaron;anas virsma, ieskaitot indukciju</div> <div>Dro&scaron;s trauku mazgu0101jamaju0101 ma&scaron;u012bnu0101: ju0101</div>